2015. g. ČLB valdes locekļi

No kreisas uz labo pusi: Reinis Kalnājs, Ķezberu Dace, Laura Ludika, Mārīte Plūme, Ruta Priedkalne-Zirne, Ivars Vilciņš, Daina Jauntirāne, Una Stroda (aizmugurē), Ināra Bundža (priekšā), Armands Birkens, Aivars Osis, Māra Kīna, Jānis Vilciņš (trūkst: Iveta Marnauzs, Dana Šaltane, Linda Jansone)

Foto: Silvija Klavina-Barshney