Latvju tautas mākslas mūzejs
1964. g. Čikāgas latviešu biedrība un Daiļamatnieku savienība ASV nodibināja senmantu krātuvi latviešu namā. Rotkalis Osvalds Grīns ar savu meitu Astru Reveliņu apbraukāja latviešu centrus meklējot mantas krātuvei. 1978. g. darba sekmīgākai turpināšanai, nodibināja Latvju tautas mākslas mūzeju kā atsevišķu bezpeļņas organizāciju. Namā izbūvēja mūzejam telpas, lai novietotu eksponātus, kuru patreizējais kopskaits ir pāri par 300, ieskaitot tautas tērpus, keramiku, rotas, audumus, cimdus un kokdarbus. 

Mūzeja valdē ir bijuši daudz pazīstamu čikāgiešu. Visdarbīgākais no tiem bija ilggadējais priekšnieks Pēteris Rieksts, kura darinātie koka darbi ir redzami mūzejā.  Pirms dažiem gadiem, mūzejs iestājās Chicago Cultural Alliance, kas ir jumta organizācija etniskiem mūzejiem un kulturāliem centriem Čikāgā.  Caur šo organizāciju, mūzeja darbinieki dalās pieredzē ar citu tautību mūzeju darbiniekiem un popularizē latviešu tautas mākslu amerikāņu sabiedrībā.

Latvju tautas mākslas muzeja valde:
Priekšniece/President: Māra Jauntirāns
Priekšnieces atvietotāja/Vice President: Dace Ķezbere
Kasiere/Treasurer: Mārīte Plūme
Sekretāre/Secretary: Daina Jauntirāns
Direktori/Directors: Astra Reveliņa, Linda Zušēvica

Tuvākai informācijai par muzeju vai muzeja apmeklāšanu, lūdzu zvaniet/rakstiet:
4146 N. Elston Ave.
773-919-3936