109507

Kārlis Streips: "Par to, kas patlaban notiek Latvijā"
16.08.2017


Latvijas televīzijas un radio žurnalists Kārlis Streips viesosies Čikāgā un runās "Par to, kas patlaban notiek Latvijā". Sekos jautājumi un pārrunas! Svētdien, 27. augustā, plkst. 12:00 Ciānas baznīcas telpās (ēdamzālē), 6551 W Montrose Ave., Chicago, Illinois 60634.

Rīko: Ciānas draudze un Čikāgas Latviešu biedrība

Ieeja: pret ziedojumiem
      Atpakaļ