Maksu par biedru naudu variet veikt ar kredītkartes maksājumu (PayPal) vai nosūtot čeku. Čekus adresēt:

Chicago Latvian Association Inc.
4146 N. Elston Ave.
Chicago, IL 60618-1828 

Kā kļūt par biedru
  
BIEDRS
Viens gads $25
Divi gadi $40
Pieci gadi $100
Mūža $300

ĢIMENES (ieskaita ģimenes galvu un dzīvesbiedri/u un bērnus, kuri dzīvo tajā pašā mājā)
Viens gads $40
Divi gadi $65

Vārds/vārdi:

Adrese:

Pilsēta, štats, ZIP:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Dzimšanas datums:

Manas intereses (nav obligāti jāatbild):

 

Visual CAPTCHA