13375416

Čikāgas latviešu biedrības 80 gadu jubilejas svinības
2015-11-07


Sestdien, 7. novembrī, plkst. 18.00. Čikāgas latviešu biedrības 80 gadu jubilejas svinības Čikāgas latviešu namā, 4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618.

Pasākumu vadīs pazīstamā satīriķe, aktrise Baiba Sipeniece no Latvijas. Mūziķi no Latvijas un ASV, dejas, vakariņas.

Ieeja: $50 līdz 5. oktobrim, $60 no 6. oktobra līdz 1. novembrim. Par ieeju var samaksāt nosūtot čeku kasierei Mārītei Plūmei uz ČLB adresi: 4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618. Galdiņus 8 personām var rezervēt zvanot Mārītei Plūmei, tālr. (1-224-250-5595) vai Miķeļtirgus laikā 27. septembrī.     Atpakaļ