13375071

Anšlava Eglīša luga Valmieras teātŗa izpildījumā BEZKAUNĪGIE VEČi
2013-09-14


Čikāgas Latviešu biedrības un TILTS izkārtojumā

sestdien, 2013. gada 14. septembrī, plkst. 18:00
Čikāgas latviešu nama 2. stāvā, 4146 N. Elston Ave.
 
Anšlava Eglīša luga Valmieras teātŗa izpildījumā
BEZKAUNĪGIE VEČI

Režija, scenografija un muzikālais noformējums:
Reinis Suhanovs un Jānis Znotiņš
Lomās: Rihards Rudāks, Januss Johansons, Juris Laviņš, Oskars Morozovs, Skaidrīte Putniņa

Tuvāka informācija par izrādi:
http://www.vdt.lv/public/lat/izrades/0/bezkaunigie_veci/
 
Biļetes pie durvīm: $20 biedriem un pensionāriem,
$25 citiem virs 18 gadiem, $10 jauniešiem no 13-18.
Bērnu auklēšana pa izrādes laiku $10.     Atpakaļ